SPMW txt paars3

Welkom op de website van Samenwerkende Psychologen Maas & Waal.

Samenwerkende Psychologen Maas & Waal is een samenwerkingsverband dat bestaat uit drie psychologenpraktijken, die allen zelfstandig opereren, vanuit dezelfde locatie. We zijn gevestigd aan Zorgplein Maas & Waal aan de van Heemstraweg 48 in Beneden-Leeuwen. Elke praktijk heeft een eigen doelgroep en door de samenwerking zijn we in staat de doelgroepen van goede geestelijke gezondheidszorg te voorzien. Zowel (jonge) kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen kunnen bij ons terecht, voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) voor kinderen, jeugdigen en volwassenen en Specialistische GGZ (SGGZ) voor kinderen en jeugdigen. Hieronder kunt u de praktijk vinden die voor u het meest geschikt is. Ook kunt u uitleg vinden over GBGGZ en SGGZ.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

SGGZ is een afkorting en staat voor Specialistische Geestelijke Gezondheid Zorg. Zijn de problemen complex en langdurend of -bij kinderen en jeugdigen- verweven met de gezinsdynamiek, en zijn de beperkingen in het dagelijkse functioneren van de patiënt groter, dan kan de huisarts verwijzen naar een vrijgevestigde professional in de SGGZ (psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater), waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

In geval van ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie kan de huisarts de patiënt doorverwijzen voor een psychiatrische behandeling in instellingsverband.