SPMW txt paars3

Welkom op de website van Samenwerkende Psychologen Maas & Waal.

Samenwerkende Psychologen Maas & Waal is een samenwerkingsverband dat bestaat uit drie psychologenpraktijken, die allen zelfstandig opereren, vanuit dezelfde locatie. We zijn gevestigd aan Zorgplein Maas & Waal aan de van Heemstraweg 48 in Beneden-Leeuwen. Elke praktijk heeft een eigen doelgroep en door de samenwerking zijn we in staat de doelgroepen van goede geestelijke gezondheidszorg te voorzien. Zowel (jonge) kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen kunnen bij ons terecht, voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) voor kinderen, jeugdigen en volwassenen en Specialistische GGZ (SGGZ) voor kinderen en jeugdigen. Hieronder kunt u de praktijk vinden die voor u het meest geschikt is. Ook kunt u uitleg vinden over GBGGZ en SGGZ.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

GBGGZ is een afkorting en staat voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheid Zorg. Het betreft de psychologische zorg die wordt geboden aan cliënten met milde tot matig ernstige psychische klachten en bij wie sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis, zoals geconstateerd door de huisarts.

Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komen zij in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na een intakegesprek bij een GZ-psycholoog of een eerstelijnspsycholoog.